Huisregels

ACCOMMODATIE:
Beachvelden bij zwembad “Swimfun” gevestigd aan de Sewei 3 te Joure

MEETRAINEN:
Het is altijd mogelijk 2 keer gratis mee te trainen. Degene die graag een keer willen meetrainen, kunnen contact opnemen met de Beach commissie. Deze bepaalt in overleg met de trainer met wie het beste kan worden meegetraind. Hierbij zal in ieder geval worden gekeken naar de leeftijd, de volleybalvaardigheden, de ambities, de teamsamenstellingen, de grootte van de trainingsgroepen en eventuele specifieke wensen. Ook (oud) spelers die door spelers van BeachvolleybalJoure worden gevraagd om mee te trainen worden verzocht contact op te nemen met de Beachcommissie. Ook bij hen zal bij plaatsing in een groep naar vorenstaande aspecten worden gekeken.

ONGEVALLENVERZEKERING:
Indien er schade (financieel en / of medisch) ontstaat tijdens volleyballen bij BVJ kun je dit melden bij het bestuur. De commissie zal dan bekijken of de situatie te verhalen is op de verzekering.

KLACHTENREGELING:
Klachten kunnen worden gemeld bij de voorzitter van de Beachcommissie: Arjen@beacholleybaljoure.nl
De voorzitter wint de benodigde informatie in en doet verslag van de klacht en de ingewonnen informatie in de commissie. De commissie neemt een standpunt in. De voorzitter brengt het commissiestandpunt over aan de klager en aan degenen die het betreft.

BLESSURES EN BLESSUREPREVENTIE:
Van elk lid wordt verwacht op blote voeten en met geschikte kleding te spelen. Aangeraden wordt een trui of een trainingspak te dragen op het moment dat er niet gespeeld wordt.

PARKEREN:
Fietsen dienen in de rekken geparkeerd te worden. Auto’s op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.

VELDEN:
Na afloop van een training of vrij spelen is iedereen verplicht gezamenlijk de netten en de ballen op de juiste manier op te ruimen in de daarvoor bestemde ruimte.
De velden moeten na afloop geharkt worden met de speciaal daarvoor bestemde harken.