foto1
foto1
foto2
foto2
foto3
foto3
previous arrow
next arrow

Openingstijden seizoen 2022

Vanaf de meivakantie 2022 zijn de velden open.

info volgt!

——
——

Kosten 2022

Voor het trainings- en toernooi blok wordt middels een betaalverzoek via de appgroep het verschuldigde bedrag geëind

Voor het trainings- en toernooi blok:
Senioren
     – 18 jaar en ouder € 30,-
Jeugd         – 13 jaar tot 18 jaar € 30,-
CMV jeugd heeft alleen trainingen met afsluitend een spel/speel training.
Jeugd         – 7 jaar tot 13 jaar € 30,-

Voor alleen het toernooi blok:
Senioren     – 18 jaar en ouder € 20,-
Jeugd         – 13 jaar tot 18 jaar € 20,-

Teamtrainingen op aanvraag/overleg.

Info en administratie: secretariaat@beachvolleybaljoure.nl.

Rekeningnummer BeachvolleybalJoure: NL 61 RABO 0116 5180 73

——

De Beachcommissie

Arjen Iwema
FMC/materialen

Martijn Weltevreden
trainer/contactpersoon jeugd- en seniorentrainingen

Bauke Wierda
FMC/materialen

Annette de Haan
secretariaat en info

Nita de Boed 
contactpersoon cmv trainingen
      We zoeken een opvolger voor Nita. Interesse? Mail!

Voor contact mail naar:
secretariaat@beachvolleybaljoure.nl

 

 

——

Huisregels

ACCOMMODATIE:
Beachvelden bij zwembad “Swimfun” gevestigd aan de Sewei 3 te Joure

MEETRAINEN:
Het is altijd mogelijk 2 keer gratis mee te trainen. Degene die graag een keer willen meetrainen, kunnen contact opnemen met de Beach commissie. Deze bepaalt in overleg met de trainer met wie het beste kan worden meegetraind. Hierbij zal in ieder geval worden gekeken naar de leeftijd, de volleybalvaardigheden, de ambities, de teamsamenstellingen, de grootte van de trainingsgroepen en eventuele specifieke wensen. Ook (oud) spelers die door spelers van BeachvolleybalJoure worden gevraagd om mee te trainen worden verzocht contact op te nemen met de Beachcommissie. Ook bij hen zal bij plaatsing in een groep naar vorenstaande aspecten worden gekeken.

ONGEVALLENVERZEKERING:
Indien er schade (financieel en / of medisch) ontstaat tijdens volleyballen bij BVJ kun je dit melden bij het bestuur. De commissie zal dan bekijken of de situatie te verhalen is op de verzekering.

KLACHTENREGELING:
Klachten kunnen worden gemeld bij de voorzitter van de Beachcommissie: Arjen@beacholleybaljoure.nl
De voorzitter wint de benodigde informatie in en doet verslag van de klacht en de ingewonnen informatie in de commissie. De commissie neemt een standpunt in. De voorzitter brengt het commissiestandpunt over aan de klager en aan degenen die het betreft.

  • Bij herhaalde klachten en bij het niet nakomen van het commissiestandpunt is de commissie gerechtigd passende maatregelen te nemen, welke uiteindelijk kunnen leiden tot opzegging van het lidmaatschap

BLESSURES EN BLESSUREPREVENTIE:
Van elk lid wordt verwacht op blote voeten en met geschikte kleding te spelen. Aangeraden wordt een trui of een trainingspak te dragen op het moment dat er niet gespeeld wordt.

PARKEREN:
Fietsen dienen in de rekken geparkeerd te worden. Auto’s op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.

VELDEN:
Na afloop van een training of vrij spelen is iedereen verplicht gezamenlijk de netten en de ballen op de juiste manier op te ruimen in de daarvoor bestemde ruimte.
De velden moeten na afloop geharkt worden met de speciaal daarvoor bestemde harken.

——

Nieuws

Zoals het er nu uitziet kunnen we in mei zonder restricties weer lekker beachen. We zijn hard bezig eea weer op te zetten. Vraag is wel even wanneer we precies beginnen omdat de zaalcompetitie doorloopt tot eind mei. Voor de basisschooljeugd en de ABC jeugd gaan we in elk geval na de meivakantie beginnen. Voor de senioren wordt het nog bekeken. We gaan het nieuwe seizoen in met een nieuwe opzet: een trainingsblok en aansluitend een toernooi blok. Het FrieseMerenCircuit laten we nog even op de plank liggen. Wie weet komt dat nog eind van het seizoen of volgend jaar weer van de plank ...

FrieseMerenCoronavariant

Competitie mag nog even niet dus hebben we wat anders bedacht ipv het FrieseMerenCircuit. Je kan vrij inschrijven op de maandag- en woensdagavond.Jeugd en senioren kunnen inschrijven via de link die binnenkort in de appgroepen wordt gedeeld. Je kan zelf beslissen wanneer en soms ook tegen wie je gaat spelen. Info binnenkort!! De kosten zijn 30 euro per team. Train je beide ook dan krijg je 50 % korting!! Zit je niet in een appgroep maar wil je wel graag spelen dan kan je info vragen bij een van de commissieleden of bij Nita op nul-zes-drie-nul-zes-zeven-drie-zes-vier-twee !! ...

We gaan weer beginnen!!!

Dinsdag 11 mei starten de eerste trainingen weer!! De trainingsgroepen zijn al zo goed als ingedeeld en de teamapps zijn we aan het bijwerken.  Voor de senioren zijn we nog aan het inventariseren en indelen. Er is plek op de dinsdagavond 20.00 uur en bij voldoende deelname ook op de donderdagavond 20.00 uur. Op vrijdagavond is er nog beperkt plek om 19.30 uur.Mocht je niets gehoord hebben en toch mee willen doen meld je dan aan!!  ...

We mogen weer trainen! Wel met wat aanpassingen en beperkingen maar we kunnen weer beachen ...

Ivm het coronavirus kunnen we helaas niet opstarten in mei zoals we gewend zijn. Omdat de regels al tot juni gelden wachten we even af hoe de stand van zaken dan is. Mochten we wel in juni mogen sporten dan denken we aan inloop trainingen en/of  misschien een klein toernooitje. En vrij spelen. Regulier trainen lukt in elk geval niet meer. Zolang er geen actie is wordt er ook geen contributie afgeschreven dus je hoeft je niet gelijk af te melden. We wachten alles rustig af. Houd facebook in de gaten voor actuele info ...